ANEXA Nr.7 la normele metodologice Unitatea sanitară .. Localitatea .. Judeţul/Sectorul. MODELE FORMULARE PENTRU CONCEDII MEDICALE Cerere restituire indemnizatie concedii medicale - plati directe Cerere restituire indemnizatie concedii medicale angajatori - ANEXA 12 valabila din Centralizator privind certificatele de concedii medicale angajatori - valabil din Numärul de zile de concediu medical de care persoana asiguratä a beneficiat în ultimele 12 luni este de zile, pânä la data de aferente fiecärei afectiuni în parte, dupä cum urmeazä: Cod de indemnizaÇie Reprezentant legal angajator I Numär z ile concediu medical I I In ultimele 12 1 uni.

If you are looking

formular concediu medical pdf

2015 08 07 GL S Modificari la eliberarea certificatului de concediu medical, time: 2:52

Numärul de zile de concediu medical de care persoana asiguratä a beneficiat în ultimele 12 luni este de zile, pânä la data de aferente fiecärei afectiuni în parte, dupä cum urmeazä: Cod de indemnizaÇie Reprezentant legal angajator I Numär z ile concediu medical I I In ultimele 12 1 uni. CERERE DE ACORDARE CONCEDIU DE ODIHNA Subsemnatul.., angajat al. ART. 3 – (1) Certificatele de concediu medical se completeaza în 3 exemplare, cu respectarea tuturor elementelor prevazute de formular. (2) Certificatele de concediu medical vor fi tiparite pe hartie autocopianta în 3 culori: alb, roz şi verde. MODELE FORMULARE PENTRU CONCEDII MEDICALE Cerere restituire indemnizatie concedii medicale - plati directe Cerere restituire indemnizatie concedii medicale angajatori - ANEXA 12 valabila din Centralizator privind certificatele de concedii medicale angajatori - valabil din La prezenta cerere depunem un număr de .. certificate de concediu medical aferente lunii/perioadei pentru care se solicită restituirea sumelor. Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus şi pentru corectitudinea determinării drepturilor de indemnizaţii sociale de sănătate. Cod de indemnizatie Numar zile concediu medical in ultimele 12/24 luni Reprezentant legal angajator/ Presedinte-director general. Numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat în ultimele 12/24 luni este de .. zile, până la data de .., aferente fiecărei afecţiuni în parte, după cum urmează: Cod de indemnizaţie Număr de zile concediu medical în ultimele 12/24 luni Reprezentant legal angajator. Uluitor! Fără precedent! Șoc! Șoc! Șoc! Am hotărât să rup tăcerea! Anul ne-a adus un nou formular de adeverință de la angajator, în scopul obținerii concediului medical prin Ordinul 15/, anexa 7, valabilă din Aveți mai jos CITEȘTE». ANEXA Nr.7 la normele metodologice Unitatea sanitară .. Localitatea .. Judeţul/Sectorul. Download Model de Cerere concediu Download formular Model de Cerere concediu in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri,contracte, imputerniciri, cereri, decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante Formular Cerere concediu download gratis in format pdf.formular concediu medical pdf sites. Quote. Postby Just» Tue Jan 29, 20 am. Looking for formular concediu medical pdf sites. Will be grateful for any. formular concediu medical pdf sites. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, 20 am. Looking for formular concediu medical pdf sites. Will be grateful for any. CERTIFICAT DE. Data/Semnatură/Ștampilă. 8. Data/Semnatură/Ștampilă. MEDICAL Seria Nr 9. ______ anul De la 19 zi/lună/an. Concediu. Formular Acordul AETR Sablon(2). Uploaded by Download as PDF, TXT or read online from Scribd . s-a aflat în concediu medical (was on sick leave) (*) 15 . CEREREA DE CONCEDIU. Se aprobă / Nu se aprobă Motivul solicitării mele este: 1. concediu de odihnă: Orașul. Statul/Provincia. Țara. 2. concediu medical; . concediu medical. se elibereaza prezenta adeverinta pentru a- formular este un model oferit de paysal, avand un caracter informativ, orientativ si fara a. Adeverinta concediu/ Certificat de desfasurare a activitatii. Parte care se ora ( hh:mm). s-a aflat in concediu medical. s-a aflat in zi/luna/an. Salveaza ca PDF . / SAU ACORDUL A.E.T.R. (*) formular poate fi ob inut n versiune electronic i imprimabil pe site-ul Rate This Form concediu form. Satisfied. it to [email protected] with a Formularul de eliberare a fotografiilor și a povestilor Fundația propionic acidemia Brosura – Engleză PDF · Fundația propionic and/or loss of income, finding resources to meet medical and family needs, NICHCY – Organizația de stat Căutare · Actul de familie concediu medical. -

Use formular concediu medical pdf

and enjoy

see more modern warfare 1 maps

1 thoughts on “Formular concediu medical pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *